Singö fiskevårdsområde

förvaltas av Singö FVO förening


 

  länkar
 
 
  Karta över Singö FVO
 
Upprättad av länsstyrelsen i Stockholm 2019
 
  Fiskekort
 
Föreningen upplåter rätt att fiska med nät under kalenderår efter lösen av digitalt fiskekort from 2024
 
  Fredade områden
 
Fem föryngringsområden är fredade för allt fiske inklusive det fria handredskapsfisket 1 april - 15 juni enligt länsstyrelsens beslut
 
  Fiske runt Roten
 
Området kan vara avlyst för militära övningar.
 
  Trollingfiske
 
Är förbjudet inom Singö FVO. Förbudsskyltar finns uppsatta på strategiska platser.
 
  Historik


 
Singö FVO bildades 1982 för förvaltning av fisket i Ellans-, Boda-, Norrvreta-Söderbys- och Backby-Tranviks skifteslags samfällda fiskevatten
och det samfällda fisket i området Måsten-Gåsten-Roten

 
  Kontakt Enligt aktuell fiskebroschyr eller epost till fiske@singo-fogdo.se